Egzamin przeprowadzony w klasie trzeciej gimnazjum jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy do niego nie przystąpią, muszą powtórzyć ostatnią klasę i przystąpić do egzaminu w roku następnym.

 

 

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego znajduje się w załączniku.

 

 

Więcej informacji o egzaminie znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/