"RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ"

2018-06-12

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza będzie w najbliższych miesiącach realizować projekt „Razem dla Niepodległej” w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. W projekcie znajdzie się wiele interesujących przedsięwzięć. Jednym z nich będzie Wakacyjny Plener Fotograficzny, weźmie w nim udział 10 uczniów naszej szkoły. Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie własnego sprzętu fotograficznego. Uczestnicy będą się spotykać codziennie przez dwa tygodnie w OSP w Pogórzu i realizować własne projekty fotograficzne. Plener będzie prowadzony przez doświadczonego artystę fotografika. Powstanie 10 dokumentacji fotograficznych w postaci cyfrowej. Komisja w składzie: fotograf prowadzący, przedstawiciel szkoły oraz koordynator projektu wybierze 20 zdjęć, które zostaną wydrukowane. Dwie najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wręczenie nagród nastąpi podczas dorocznego Pikniku Historycznego - 25 sierpnia 2018 r. Wybrane zdjęcia zostaną ponadto opublikowane w śpiewniku pieśni patriotycznych, przygotowywanego na Wieczernicę Niepodległościową.

 

Inną, cenną propozycją jest Wakacyjny Konkurs Literacki. Skierowany jest do starszych uczniów naszej szkoły- dla klas 6 i 7 oraz klas gimnazjalnych. Prace mogą być napisane w dowolnej formie literackiej (wiersz, opowiadanie, esej, scenariusz…) o objętości nie większej niż trzy strony tekstu zapisanego czcionką Times New Roman – 11 pkt. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia jedną pracę. Dwie najlepsze prace wybrane przez komisję w składzie: historyk z Pogórza, nauczyciel języka polskiego oraz koordynator projektu zostaną nagrodzone również podczas Pikniku Historycznego 25 sierpnia. W obu konkursach przewidziane są cenne nagrody.

 

Wśród działań projektu znajdzie się również wspomniana już Wieczernica Niepodległościowa, debata społeczna „Współczesny patriotyzm” a także skierowane do uczniów naszej szkoły warsztaty z komunikacji interpersonalnej.

 

Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie http://www.pogorze.info.pl/